Spiegeler

Spiegeler Advocaten is een uniek advocatenkantoor met vestigingen in Den Haag en Parijs met native Franse, Duitse, Chinese en Nederlandse advocaten. Wij richten ons met name op creatieve en innovatieve bedrijven die actief zijn in Nederland en Frankrijk. Spiegeler Advocaten is gespecialiseerd in internationaal handelsrecht met als bijzonder aandachtsgebied het recht van intellectuele eigendom zoals auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht.Onze advocaten staan cliënten bij in zaken in Frankrijk, Nederland, Duitsland en China. Omdat onze advocaten en juristen afkomstig zijn uit deze landen, beheersen zij de taal waarin ze zaken doen perfect en kennen zij de gewoontes en lokale gebruiken. Spiegeler Advocaten begeleidt bedrijven in hun internationale ambities en ondersteunt vooral ondernemingen die hun activiteiten willen ontplooien op de Franse, Nederlandse, Duitse en Chinese markt.

 

Structures, 2012
Structures, 2012
Just when you want to wiggle your hips, 2015
Just when you want to wiggle your hips, 2015
You are rich, 2015
You are rich, 2015