Dolhuys | museum van de geest

Dolhuys | museum van de geest beheert het erfgoed van de geest, in de breedste zin van het woord. Doel van het museum is om de mens in al zijn facetten. Daarbij ligt de nadruk op de waarde van afwijkend gedrag.

Naast reguliere kunstwerken beschikt het Dolhuys over Outsider Art, onconventionele kunstwerken die veelal zijn gemaakt door autodidactische kunstenaars die buiten het reguliere professionele kunstcircuit werken. Na jarenlang tentoongesteld te zijn in het Dolhuys zelf, is de Outsider Art-collectie nu ook te zien in het Outsider Art Museum in Amsterdam, dat onderdeel uitmaakt van het Dolhuys.

Verder bouwt het museum aan een historische collectie van objecten, beeldmateriaal en andere documentatie die ontwikkelingen binnen diverse zorgterreinen, zoals de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg, in Nederland tonen. Daarnaast beschikt het Dolhuys over een kenniscentrum.

Het Dolhuys, opgericht in 2005, is gevestigd in het voormalige Pest-, Dol- en Leprooshuis in Haarlem. Het pand heeft 700 jaar onderdak geboden aan mensen die buiten de maatschappij vielen, en doet nu dienst al museum voor het erfgoed van de geest.