Jan Van Den Dobbelsteen

Dimensies van het verleden, het heden en de toekomst. Jan Van Den Dobbelsteen is een multimedia kunstenaar met een interdisciplinaire visuele en auditieve praktijk.

Fundamenteel onderzoek vindt plaats in interactie met concepten uit de kunst en gerelateerde gebieden die zich transdisciplinair gedragen. Grenzen bestaan niet en de mogelijkheden bestaan buiten tijd en plaats. Transformatie en katalysatie doen zich voor door interferentie te genereren en tegelijkertijd te bevragen. De denk en werkhouding is intrinsiek onderzoekend. Essentieel voor het creëren van een veelvoud van vormen van experiment achter de limiet van de disciplines. De complexiteit die hierdoor ontstaat is een essentieel voorwaarde.

Veelal komt het werk als installaties tot stand in internationale tentoonstellingen en projecten, lectures en performances. Werk bevindt zich in collecties van musea, particulieren en bedrijfscollecties internationaal.