Oproep: gastschrijverschap in Parijs

‘En zoo bleven wij enkele dagen te Parijs. ‘Jij houdt niet van Parijs’, verwijt mij telkens aldoor mijn vrouw. Hoû ik niet van Parijs? Ik durf het zelf niet zoo driest verklaren. Ik geloof, dat het dit is: Parijs blijft altijd wat vèr van mij, Parijs neemt mij niet op; ik blijf altijd op visite in Parijs als bij een heel hooge, heel elegante, heel genadige vorstin, die glimlachend vaag over mij neêr blikt.’

Louis Couperus

Honderd jaar geleden overleed de Nederlandse schrijver Louis Couperus, één van de grote schrijvers van de twintigste eeuw. Couperus liet een groot oeuvre na met een aantal Nederlandse klassiekers, en inspireerde tal van schrijvers zowel in Nederland als het buitenland.

Louis Couperus. Beeld: Letterkundig Museum.

Om aandacht te vestigen op het werk en de betekenis van Couperus en zijn verbondenheid met Frankrijk, organiseert de Nederlandse ambassade in Parijs een gastschrijverschap voor een Nederlands auteur. Deze krijgt vanaf 1 april 2023 de gelegenheid om drie maanden aan een tekst te werken in de geest van Couperus. De auteur laat zich inspireren door diens oeuvre, visie, leven of tijdperk, en de band van zijn werk met de huidige maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aandacht die Couperus aan Indonesië schenkt en de actuele discussies in Nederland en Frankrijk over het koloniale verleden. 

De auteur krijgt gedurende de periode van het gastschrijverschap een verblijf van drie maanden in Parijs vergoed, inclusief een dag- en reisvergoeding. Naast de oplevering van een tekst geeft de auteur een lezing op het Atelier Néerlandais in Parijs. Ook moedigen we aan om een ingezonden stuk te schrijven voor een Frans en Nederlands dagblad of literair magazine.

Het is het tweede gastschrijverschap dat door de ambassade wordt georganiseerd. Eerder won filosoof en essayist Marjan Slob het gastschrijverschap over W.F. Hermans, en schreef daarover een essay: De hal waarin we allemaal schaatsen.


Om deel te nemen aan de oproep stuurt u  vóór 13 februari a.s. een motivatiebrief, een projectvoorstel op hoofdlijnen en een beknopt CV (en eventuele publicaties) naar Nicolette.Koopman@minbuza.nl, Cultureel Attaché van de Nederlandse ambassade te Parijs.

De auteur wordt vanaf 1 april verwacht in Parijs, en hij/zij heeft tot 27 juni recht op verblijf.


Aanmeldingen worden beoordeeld door een jury.

Voor vragen kunt u zich richten tot Nicolette.Koopman@minbuza.nl

Georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds.