Een avond ter ere van 100 jaar W.F. Hermans

Une poésie noire ne quitte à aucun moment le monde d’Hermans.’ Milan Kundera, Le Monde.

W.F. Hermans is een van Nederlands beroemdste naoorlogse schrijvers, met een omvangrijk en sinister oeuvre. Hoogtepunten daarvan zijn La Chambre noire de Damoclès en Ne plus jamais dormir, beide in vertaling verschenen bij Gallimard. Niettemin is hij in Frankrijk relatief onbekend. Dat moet anders. Of, in de woorden van Milan Kundera: J’ai refermé le livre d’Hermans avec un sentiment de gratitude envers mon ignorance ; elle m’a fait cadeau d’un silence grâce auquel j’ai écouté la voix de ce roman dans toute sa pureté, dans toute la beauté de l’inexpliqué, de l’inconnu.

Op 1 september 2021 zou W.F. Hermans 100 jaar zijn geworden. Ter gelegenheid van deze heugelijke jaardag organiseert de Nederlandse ambassade in Frankrijk een gastschrijverschap voor de duur van drie maanden. Marjan Slob, schrijfster en filosofe, zal de eer hebben om vanaf 15 augustus tot 15 november in Parijs te verblijven en te schrijven aan een essay.

Om de traditionele ‘rentrée litéraire’ en dit gastschrijverschap in stijl te openen verzorgt de Ambassade met het Atelier Néerlandais en de NCNL een Hermansavond. Die zal plaatshebben op vrijdag 3 september van 19:30 (inloop) tot 22:00, op 121 rue de Lille in Parijs.

De avond staat in het teken van de broeierige verhouding van Hermans tot Parijs, een stad waar hij lange tijd gewoond heeft en die een prominente plek heeft in zijn oeuvre. Prof dr. Willem Otterspeer, die een bejubelde tweedelige biografie schreef over Hermans, trapt de avond af met een minicollege over de eerste ontmoeting van Hermans met Parijs, en de verpletterende impact die dat op hem had.

Marjan Slob wordt geïnterviewd over haar werk, haar plannen voor het gastschrijverschap, en over haar relatie tot W.F Hermans.

Tenslotte vertelt Daniel Cunin, die voor de vermaarde uitgeverij Gallimard de beroemdste werken van Hermans vertaalde, over zijn visie op de schrijver, en hoe het is om Hermans naar het Frans te transcriberen. Aansluitend is er een borrel.

Wilt u de avond bijwonen? Stuurt u dan een e-mail naar PAR-PCZ@minbuza.nl met in de onderwerpregel: Hermansavond.