OKRA landschapsarchitecten

OKRA is een toonaangevend ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. OKRA richt zich op de transformatie van steden en landschappen. Het bureau definieert kaders voor stedelijke ontwikkeling en ontwerpen openbare ruimte. Het team van meer dan 20 internationale professionals werkt samen met partners en opdrachtgevers aan een betere leefomgeving.

Aan de hand van de kennis van vandaag ontwikkelt OKRA antwoorden op toekomstige vraagstukken. Nauwkeurige observaties van steden en landschappen noteert het team in hun gezamenlijke geheugen. Zo groeit hun kennis en ontwikkelt het team een visie op de leefomgeving die zij gebruikt in hun ontwerpen.

In het spanningsveld tussen toekomstige stedelijke druk, landschappelijke identiteit en leefbaarheid creëert OKRA heldere concepten. Een ontwerp is pas een succes als het langdurig een toegevoegde waarde heeft voor het publiek. Daarom ontwerpt het team openbare ruimtes die met de tijd mee kunnen veranderen.

Cutty Sark Gardens in Greenwich, Londen
Cutty Sark Gardens in Greenwich, Londen
Place de la Fontaine Chaude, in Dax