Comenius Leergang

Al ruim 25 jaar organiseert Comenius wereldwijd leiderschapsleergangen voor Nederlandse executives (toezichthouders, bestuurders, directeuren en senior managers); sinds 2022 werft Comenius ook binnen de Europese Unie deelnemers, met het programma European values leadership course. In dit programma verkennen de deelnemers tezamen en onder leiding van een moderator de betekenis van de 6 centrale Europese grondwaarden, zowel richting professie als richting persoon. Deze waarden worden op plaatsen onderzocht die vanuit het verleden of juist vanuit de actualiteit exemplarisch zijn verbonden met deze waarden. Menselijke waardigheid en mensenrechten staan centraal in Berlijn; democratie in Athene; Rule of law in Warschau en solidariteit in Rome. In Parijs staat de grondwaarde vrijheid centraal. Hier werkt Comenius samen met uiteenlopende instituten, zoals musea, culturele instellingen, Centre Sèvre, Colombia University Paris, SciencePo en Sorbonne. Overstijgend doel van het programma is bijdragen aan Europese samenwerking, aan Europese vriendschap en Eutropees ‘leiderschap’. In de Franse hoofdstad is ook het verbreden van de samenwerking met Franse partijen en het interesseren van Fransen doel het programma; het versterken dus van het netwerk.

Comenius is een publiek-private samenwerking tussen Rijksuniversiteit Groningen en Freia Groep.