Communities Abroad [C]

Nederlanders.fr is dé online gemeenschap van Nederlandstaligen die in Frankrijk een huis bezitten en/of (gaan) wonen en/of (gaan) werken.

Met 22.750+ leden en 360.000 page views per maand (oktober 2022) is www.nederlanders.fr de meest bezochte website voor Nederlandstaligen die in Frankrijk wonen of dat willen gaan doen. In het forum worden vragen gesteld, antwoorden gegeven, meningen gedeeld, verhalen en (foto-)rapportages gepubliceerd, discussies gevoerd en nog veel meer.

Het doel van Nederlanders.Fr is om het leven, werken en wonen van Nederlandstaligen in Frankrijk te vereenvoudigen en aangenamer te maken. Dit doel wordt vooral bereikt door onderling contact- en kennisuitwisseling te bevorderen.

Nederlanders.fr is er op de eerste plaats voor particulieren maar biedt ook gelegenheid aan ondernemers om hun zakelijke activiteiten te ontplooien. De internetgemeenschap biedt een levendig en interactief platform om producten en diensten aan te bieden aan Nederlandstalige particulieren in Frankrijk.

Dagelijks wordt een nieuwsbrief gestuurd naar de inmiddels meer dan 3.000 abonnees. Deze bestaat uit de in het forum gepubliceerde berichten van de dag daarvoor en een zorgvuldige selectie van nieuwsberichten uit en over Frankrijk. Hiervoor worden meer dan 100 bronnen geraadpleegd; tijdschriften, kranten, blogs en websites. Aanmelden kan via de website.