Judith Maria Kleintjes

Er zijn kunstenaars die in hun hart tekenaar zijn, ook als ze met verschillende materialen werken en driedimensionale objecten maken. Judith Kleintjes is  zo’n kunstenaar die, ook in haar ruimtelijke installaties en sculpturen, altijd denkt vanuit de tekening.

In haar werk gaat het om benadering, om toestanden en processen. Daarmee verbonden zijn principes als verandering, beweging, metamorfose. De gemeenschappelijke noemer is de sterke tijdsdimensie, die haar ideale uitdrukking vindt in de lijn. De lijn kan het spoor van een zoekende beweging vastleggen. Ze fungeert als een seismisch instrument dat het tasten, omcirkelen en benaderen optekent en tot het esthetische onderwerp maakt. Judith Kleintjes gebruikt de lijn heel klassiek om iets letterlijk te begrijpen zonder het te fixeren of de wording ervan te verhullen.

Dr. Gudrun Bott, tekstfragment openingsrede tentoonstelling Museum Insel Hombroich in Neuss, Duitsland.