Nouveau Centre Néerlandais

Het Nouveau Centre Néerlandais (NCNL) is een zelfstandig opleidingsinstituut en verzorgt sinds februari 2014 lessen taalverwerving Nederlands aan in Parijs en omgeving wonende volwassenen. Daarnaast biedt het ook lessen Franse schrijf- en conversatievaardigheden aan voor Nederlandstaligen.

De brug die het NCNL slaat tussen Fransen en Nederlanders komt ook tot uiting in de maandelijkse lessen over de geschiedenis van de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst en de tweemaandelijkse leesclub Nederlandse literatuur. Het NCNL verzorgt een maal per jaar een workshop Literair Vertalen en biedt aan alle geïnteresseerden de mogelijkheid examens af te leggen ter verkrijging van het certificaat Nederlands als vreemde taal.

Het NCNL – voortgekomen uit de taalafdeling van het Institut Néerlandais – is een jonge instelling die volop in ontwikkeling is. Het werkt aan de verdere uitbreiding van zijn activiteiten en is trots deze activiteiten te kunnen ontplooien vanuit het Atelier Néerlandais dat zodoende elke avond weer en het hele jaar door honderden Franse volwassenen ontvangt die aan hun Nederlands komen werken.