Soizic Stokvis

Soizic Stokvis (1956, Den Haag, Nederland) maakt al enkele jaren muurschilderingen in relatie tot de architectuur van de locaties waar ze exposeert, waarbij ze haar doeken soms uitbreidt door delen van aangrenzende muren in beslag te nemen.

In april 2018 werd Soizic uitgenodigd om deel te nemen aan een grote tentoonstelling in Seoul, Zuid-Korea, in het GMoMA (Gyeonggi Museum of Modern Art), en voor de gelegenheid ontwierp ze een monumentaal werk samengesteld uit tekens – collages.

Soizic Stokvis, Linear, 2018, installation in situ, 6m x28m, GM0MA, Séoul, Corée du Sud

Soizic Stokvis schildert zoals ze fotografeert. Alles is precies, schoon, uitgesneden als een blauwdruk van een ingenieur of een tekening van een architect. Deze modellen, die ze deelt met haar grote voorouders die, net als Picabia, het industrieel tekenen niet verafschuwden, hebben haar een duidelijke visie gegeven van een semi-perspectieve ruimte waaruit ze geleidelijk elementen losmaakt die als matrix dienen. De kijker wordt getroffen door de reductie waartoe Soizic zichzelf vrijwillig heeft gedwongen, om de ruimtelijke expansie toe te laten waarnaar ze altijd heeft gestreefd. Bedrieglijk eenvoudige vormen zweven op de muren, komen er een beetje los van wanneer ze ze op transparante dragers trekt om de pure kleur mee te laten vibreren, verzwakt, onscherp gemaakt door de projectie van licht door het vel. Het is niet langer een schaduw, maar het zeer lichte effect van een transformatie die aan de vorm wordt opgelegd.

Motif jaune, 2019, découpe transparent

Soizic Stokvis, 99 rue du Faubourg du Temple, 75010 Paris, 06 08 02 80 32 blog www.soizicstokvis.net http://www.galerielaferronnerie.fr