Van Doesburghuis

Het Van Doesburghuis is een van de beroemdste kunstenaarshuizen uit het interbellum die zijn functie als atelierwoning heeft behouden. Theo van Doesburg ontwierp de atelierwoning voor hemzelf en zijn vrouw Nelly eind jaren twintig in Meudon-Val-Fleury, een voorstadje van Parijs. Eindelijk kon hij zijn allesomvattende kunst- en levensbeschouwing in een architectonische schepping gestalte geven in de stad waar de internationale avant-garde was neergestreken en die Theo en Nelly zo dierbaar was. Het huis wordt eind 1930 opgeleverd. Nog voordat het is ingericht en helemaal in de verf is gezet, overlijdt Van Doesburg op 47-jarige leeftijd. Zijn atelierwoning, die vanaf de jaren tachtig de naam van zijn schepper krijgt, zal de geschiedenis ingaan als representant van Van Doesburgs ideeën over de synthese van de kunsten en zijn ideaal om die te verenigen met de maatschappij, de industrie en de wetenschap.