Marjan Slob wint Open Call 100 jaar W.F. Hermans

Ter gelegenheid van het honderdste geboortejaar van W.F. Hermans schreef de Nederlandse ambassade in Frankrijk een oproep aan schrijvers uit, om zich te kandideren voor een verblijf van drie maanden in Parijs. Op 7 mei kwam de daarvoor aangestelde jury, onder leiding van Hermansbiograaf Willem Otterspeer bijeen.

Bij de selectie van de gastschrijver mocht de jury zich verheugen op een grote hoeveelheid aanmeldingen, die met veel interesse is bestudeerd. Onder de respondenten bevonden zich zowel jonge ambitieuze schrijvers aan de start van hun carrière, als gevestigde schrijvers die zich al veelvuldig in het literaire veld wisten te onderscheiden. Een gunstig teken: de aanmeldingen wijzen erop dat er nog altijd een aanzienlijke hoeveelheid schrijvers nadenkt over het oeuvre van W.F. Hermans, en zich er nog altijd door laat inspireren.

Uit deze aanmeldingen heeft de jury gekozen voor een voorstel dat Hermans’ werk op een originele manier verbindt met actuele onderwerpen. Daarbij is er nadrukkelijk gelet op de vraag of het resultaat van het essay lezers zou aanspreken.

Daarom is gekozen voor Marjan Slob. Slob is schrijver en filosoof. Ze schreef een aantal boeken, waarvan Hersenbeest (2016) werd bekroond met de prestigieuze Socratesbeker, voor het beste filosofieboek. Ook schrijft Slob regelmatig voor de Volkskrant. Daarin schrijft ze over actuele onderwerpen, steeds met een prikkelende en originele invalshoek.

Marjan Slob. Beeld: Ruud Pos

Ook haar voorstel voor een te schrijven essay over W.F. Hermans was enthousiasmerend, creatief en goed doordracht. Met Slob hoopt de jury een schrijfster naar Parijs te halen die op een verrassende manier invulling weet te geven aan haar essayvoorstel. Haar voorstel om de moderne problemen rondom waarheid en uitwisseling van meningen aan de orde te stellen in dialoog met Hermans kwam de jury als zeer inspirerend over.

Deze ambitieuze opdracht die ze zichzelf stelt, wekt het vertrouwen en vooral de interesse van de jury.