Open Call FIAC 2020

Beeld: Victor de Bie, lid Atelier Néerlandais © Ferry van der Vliet

De Nederlandse ambassade in Frankrijk schrijft een open call uit voor een programma tijdens de FIAC 2020 (Foire Internationale d’Art Contemporain) op het Atelier Néerlandais in Parijs.

Van 22 t/m 25 oktober 2020 vindt – deo volente – de jaarlijkse internationale beurs voor contemporaine en moderne beeldende kunst plaats in het Grand Palais in Parijs. Voor Nederlandse galeries, kunst- en onderwijsinstellingen dé gelegenheid om hedendaagse beeldende kunst uit Nederland of elders onder de aandacht te brengen.

De Nederlandse ambassade schrijft een open call uit voor een nader vorm te geven expositie en randprogramma tijdens deze periode op het Atelier Néerlandais (AN) in Parijs, op loopafstand van het Grand Palais.

Wij roepen Nederlandse kunstinstellingen, kunstopleidingen en andere geïnteresseerden op hiervoor plannen in te dienen, en zo kans te maken op een plek op een toonaangevend podium tijdens de belangrijkste periode voor hedendaagse beeldende kunst in Parijs.

Wat vragen wij?

Stuur vóór 15 juni een beknopt plan in voor wat er tijdens deze periode op het AN zou moeten plaatsvinden, inclusief conceptbegroting. Voorstellen die verder gaan dan louter een expositie en die worden georganiseerd in samenwerking met een Franse partij genieten de voorkeur. Wees dus vooral aangemoedigd om na te denken over een gevarieerd randprogramma met als doel beeldende kunst, kunstenaars en initiatieven uit Nederland onder de aandacht te brengen van een Frans publiek van professionals en liefhebbers.

Wat bieden wij?

De verschillende zalen van het AN staan kosteloos ter beschikking gedurende de periode van de FIAC 2020. Ook ondersteunen wij het programma op het vlak van communicatie en social media en streven wij ernaar de tentoonstelling in het randprogramma en in de communicatie van de FIAC te krijgen. Het AN kent een kleine, vaste bezetting die de initiatiefnemers kan ondersteunen bij het zelf realiseren van de activiteit op het atelier. Afhankelijk van het voorstel en de begroting kan de ambassade een bijdrage leveren vanuit de middelen voor internationaal cultuurbeleid tot een maximum van €20.000,- en tot in beginsel 50 procent van de totaalbegroting van het voorstel. De afdeling cultuur op de Nederlandse ambassade is verantwoordelijk voor de eindselectie van de programmering op het AN. Kunstcritica, curator en intendant voor de beeldende kunst van de Nederlandse ambassade in Parijs, Nanda Janssen, neemt als vak-jurylid deel aan de selectiecommissie.

Uiterlijk 7 juli laten wij weten welk voorstel tijdens de FIAC 2020 gerealiseerd kan worden (zie ook tekst onder het kopje Covid-19).

Over het AN

Het AN bestaat deze zomer zes jaar en is een open, uitnodigende ruimte voor Nederlandse cultuurmakers en culturele instellingen die zich in Frankrijk, en via Frankrijk, internationaal een positie in de creatieve sector willen verwerven. Op dit moment telt het AN meer dan 120 leden uit diverse culturele disciplines die het AN gebruiken als expositieruimte, debatruimte, of werkplek.

Covid-19

Momenteel gaan wij ervan uit dat de activiteiten plaats kunnen vinden, maar het kan zomaar dat de FIAC vanwege de situatie rond Covid-19 wordt afgelast of in een andere vorm plaatsvindt. Ook is het mogelijk dat het AN te zijner tijd beperkingen kent, of dat we ons als gevolg van de actualiteit zelfs genoodzaakt zien de eigen activiteit rond de FIAC af te blazen. Uiteraard houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om een ieder tijdig te kunnen informeren over eventuele wijzigingen. Naar verwachting is het verstandig om in de te ontwikkelen plannen rekening te houden met de aanstaande (in Frankrijk) 1-meter-samenleving.

Vragen en indienen voorstellen

Voor vragen en het indienen van de voorstellen kunt u zich  richten tot Nicolette Koopman, cultureel attaché op de Nederlandse ambassade in Parijs: Nicolette.koopman@minbuza.nl .