Open Call: Paris Design Week

De Nederlandse ambassade in Frankrijk schrijft een Open Call uit voor een programma tijdens de PARIS DESIGN WEEK 2021 op het Atelier Néerlandais in Parijs.

Aanleiding

Van 09 t/m18 september 2021 vindt de jaarlijkse Paris Design Week (PDW) plaats op verschillende locaties in het centrum van Parijs. Voor Nederlandse galeries, kunst- en onderwijsinstellingen dé gelegenheid om hedendaags design uit Nederland onder de aandacht te brengen van een internationaal publiek.

Oproep

De Nederlandse ambassade schrijft een Open Call uit voor een nader vorm te geven programma tijdens de PDW op het Atelier Néerlandais (AN) in Parijs. Dit programma wordt tevens opgenomen in de officiële route en communicatie van de PDW.

Wij roepen Nederlandse culturele instellingen, opleidingen, designtalent, kunstenaarsinitiatieven en andere geïnteresseerden op hiervoor plannen in te dienen, en kans te maken op een toonaangevend podium tijdens de belangrijkste periode van het jaar voor hedendaags design in Parijs.

Foto: Wiglius de Bie.

Wat vragen wij?

Stuur vóór 10 mei een beknopt plan in voor wat er tijdens deze periode op het AN zou moeten plaatsvinden, inclusief conceptbegroting. Voorstellen die verder gaan dan louter een expositie en die worden georganiseerd in samenwerking met een Franse partij genieten de voorkeur. Een zekere gelaagdheid, (maatschappelijke) relevantie en/of aansluiten op de actualiteit zijn een pré, maar geen voorwaarde. Wees dus vooral aangemoedigd om na te denken over een gevarieerd randprogramma met als doel design uit Nederland onder de aandacht te brengen bij een internationaal publiek van professionals & liefhebbers, en Frans-Nederlandse samenwerking te stimuleren.

Wat bieden wij?

De verschillende zalen van het AN staan kosteloos ter beschikking gedurende de periode van de Paris Design Week 2021. Ook ondersteunen wij het programma op het vlak van communicatie en social media. Het AN kent een kleine, vaste bezetting die de initiatiefnemers kan ondersteunen bij het zelf realiseren van de activiteit op het atelier. Afhankelijk van het voorstel en de begroting kan de ambassade een bijdrage leveren vanuit de middelen voor internationaal cultuurbeleid tot een maximum van €20.000,- (en tot 50 procent van de totaalbegroting van het voorstel). De afdeling cultuur & communicatie van de ambassade is verantwoordelijk voor de eindselectie van de programmering op het AN. Een extern vak-jurylid neemt deel aan de selectiecommissie.

Bekendmaking

Uiterlijk 1 juni laten maken we bekend welk voorstel tijdens de PDW 2021 gerealiseerd kan worden (zie ook de tekst onder het kopje Covid-19).

Covid-19

Momenteel gaan wij ervan uit dat de activiteiten plaats kunnen vinden, maar het zou kunnen dat de PDW 2021 vanwege de situatie rond Covid-19 wordt afgelast of in een andere vorm plaatsvindt. Ook is het mogelijk dat het AN te zijner tijd beperkingen kent, of dat we ons als gevolg van de actualiteit zelfs genoodzaakt zien de eigen activiteit rond de PDW af te blazen. Uiteraard houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om alle betrokkenen tijdig te kunnen informeren over eventuele wijzigingen. We adviseren om in de te ontwikkelen plannen rekening te houden met de huidige (in Frankrijk) 1-meter-samenleving en ook te denken aan deels hybride varianten, waarbij digitale activiteiten en activiteiten op locatie hand in hand gaan.

Over het Atelier Néerlandais

Het AN bestaat deze zomer zeven jaar en is een open, uitnodigende ruimte voor Nederlandse cultuurmakers en culturele instellingen die zich in Frankrijk, en via Frankrijk, internationaal een positie in de creatieve sector willen verwerven. Op dit moment telt het AN meer dan 120 leden uit diverse culturele disciplines die het AN gebruiken als expositieruimte, debatruimte, of werkplek.

Vragen en indienen voorstellen

Voor vragen en het indienen van de voorstellen kunt u zich richten tot Lilian Widdershoven, coördinator AN en lid van het team cultuur en communicatie van de Nederlandse Ambassade in Frankrijk: lmln.widdershoven@minbuza.nl