Spotlight On: Karin Herwegh

Voor de rubriek ‘Spotlight On:’ interviewt het Atelier Néerlandais iedere maand een lid van het AN. Deze maand spraken we met Karin Herwegh. Zij presenteert op dit moment haar werk bij het Atelier Néerlandais als deelnemer aan het sieraden evenement Parcours Bijoux.

Wat leuk dat je bent geselecteerd door Parcours Bijoux om je werk te exposeren bij het Atelier Néerlandais! Kun je ons wat meer vertellen over je tentoonstelling?

Het thema van ons project is ‘We found each other in a world of Mumbo Jumbo.’
Allebei makers, delen Cynthia en ik de zorg over hoe de huidige samenleving zich ontwikkelt, op allerlei vlakken, maar ook op het gebied van massaconsumptie, verspilling, en de anonimiteit van producten en hun makers.
Ons werk bestaat voornamelijk uit handwerk en unieke stukken, waar we graag de aandacht op willen vestigen in een steeds sneller racende wereld, die vaak gericht is op financiële rijkdom. De tijd en de aandacht waarmee we op ons atelier als vanzelfsprekend onze werken maken, geven ons het gevoel dat we kunnen ontsnappen aan de harde realiteit. We hebben elk op ons eigen manier het thema vertaald in zowel sieraden als objecten/sculptuur.

Je werkt samen met Cynthia Nge, een ontwerper uit Parijs. Hoe is jullie samenwerking tot stand gekomen?

Cynthia heeft al eerder deelgenomen aan Parcours Bijoux en ze heeft me vorig jaar benaderd om samen een dossier in te sturen. We hadden elkaar nog nooit ontmoet, maar hadden vrijwel meteen een thema gevonden dat ons allebei paste en waar we individueel ook al mee bezig waren.

Ik las ook dat jullie je door deze internationale samenwerking hebben laten inspireren. Op wat voor manieren hebben jullie dit tot uiting gebracht in jullie werk?

Het is heel fijn om te weten dat er iemand anders ter wereld vanuit precies hetzelfde idee aan het werk is als jijzelf. Het internationale aspect is niet per se een uitgangspunt, maar speelt wel een rol in de zin dat het een extra dimensie geeft aan het (werk)proces. We hebben allebei een heel andere geschiedenis en praktijk, en een heel verschillende leefomgeving (Cynthia is net van Parijs naar Marseille verhuisd, en ik woon in een Zeeuws dorpje van 800 inwoners), een heel ander leven dus. We werken ieder op onze eigen manier, met onze eigen materialen (ik werk met hout, Cynthia met keramiek) en wisselen voornamelijk ideeën uit over het inhoudelijke thema dat ons allebei inspireert. Het is het gezamenlijke idee dat ons werk verbindt. Dit is heel bijzonder, want merken dat je met een onbekend iemand aan één gedachte werkt, op één lijn zit, voelt even nieuw als vertrouwd. Bovendien laat dit ook zien dat er binnen een vast gegeven nog steeds heel veel ruimte kan zijn voor eigen invulling. Dit hoeft niet te botsen.

Hoe ben je in aanraking gekomen met het Atelier Néerlandais?

Als je geselecteerd bent om deel te nemen aan Parcours Bijoux, moet je zelf een ruimte zoeken om het werk te presenteren. Cynthia kwam met een aantal suggesties en omdat ik Nederlands ben, stelde ze het Atelier Néerlandais voor. Ik kende het van lang geleden, toen het nog een andere naam had, maar was er nooit geweest. Het leek me een goede optie met hele mooie ruimtes. Ik ben meteen lid geworden!

Toevallig was aan het eind van die week de AN ledendag tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, waar mijn man en ik onze bevriende collega’s Danielle Lemaire en Jan Van Den Dobbelsteen ontmoetten. Zij was ook net lid geworden. Danielle kwam in februari met het voorstel om 4 dagen naar het Atelier Néerlandais te gaan met zijn vieren, om daar drie dagen te werken (dus het AN daadwerkelijk als atelier te gebruiken) en op de laatste dag een presentatie te houden. Dat was een inspirerende week, wellicht met vervolg. Ook het ledenevenement in juni bij het AN, met een expositie en fijne ontmoetingen, was een goede reden om weer naar Parijs te komen, dus het voelt heel vertrouwd om hier weer te zijn!